Menu

Orgelkunst goes international

—  Orgelkunst is een monument op zich, en van grote betekenis voor het Vlaamse orgelleven; haast niet meer weg te denken. Het is een bindmiddel tussen diverse Vlaamse orgelverenigingen en orgelliefhebbers, en zorgt zowel voor wetenschappelijke verdieping en documentatie als voor de bevordering van de talrijke activiteiten rondom onze Vlaamse orgels. Ik hoop dat dit bloeiend orgeltijdschrift, dat ook in Nederland sterk wordt gewaardeerd, op de ingeslagen route kan verder gaan. 
[Michel Lemmens, erfgoedconsulent orgels en klokken - Vlaamse Gemeenschap ]

— Orgelkunst staat aan de top van de tijdschriften over orgelcultuur. Op internationaal niveau onderscheidt het zich door zijn onafhankelijke opstelling ten overstaan van commercieel afhankelijke bladen naar Angelsaksisch model. In Europa staat het op eenzame gelijke hoogte met één vooraanstaand Duits tijdschrift. Orgelkunst overtreft ook andere periodieke uitgaven in het Nederlandse taalgebied door zijn goed gedocumenteerde artikels met een bijzonder goed aangepaste vormgeving. Dit valt bijzonder in het oog in een medialandschap dat gekenmerkt wordt door een dominantie van gemakkelijke visuele effecten en oppervlakkige disparate informatieverstrekking zonder duiding of synthese. De auteurs worden niet uitsluitend in eigen land gezocht, wat een garantie is voor kwaliteit in een breed perspectief. In die zin staat Orgelkunst ver boven andere tijdschriften die zich beperken tot de interne problematiek van een bepaalde regio of een beroepsvereniging. Mijn contacten met anderstalige collega's bevestigen dat de Engelse en Franse samenvattingen zeer geapprecieerd worden en een stevig argument vormen voor een buitenlands abonnement. De uitstraling van de Vlaamse orgelcultuur wordt gedragen door het bestaan van Orgelkunst. Orgelkunst is binnen de Nederlandstalige orgelwereld geen onbekend tijdschrift. Integendeel, ondergetekende is niet de enige die het blad telkens met veel interesse en waardering leest.
[prof. dr. Joris Verdin - KU Leuven en Conservatorium Antwerpen]

— Het orgelbezit van Europa is bijzonder rijk, en bijzonder rijk geschakeerd zijn ook de initiatieven om dit orgelbezit in goede staat te houden. Van groot belang is daarbij het verdiepen, delen en corrigeren van kennis van orgelbouw en orgelmuziek. Essentieel is dat deze kennis onderbouwd wordt gebracht - dus controleerbaar en goed  gedocumenteerd. Naast een kleiner orgeltijdschrift uit Oostenrijk, dat echter slechts zelden verschijnt, is het Vlaamse tijdschrift Orgelkunst momenteel het enige tijdschrift dat deze noodzaak begrijpt en in praktijk brengt. Hoofdredacteur Luk Bastiaens heeft bovendien begrepen dat zorgvuldige vormgeving en goede fotografie daarbij niet te onderschatten randvoorwaarden zijn, zodat Orgelkunst niet alleen inhoudelijk maar ook uiterlijk toont wat een orgeltijdschrift kan zijn. Gemaakt met veel gevoel voor leesbaarheid en diversiteit, en met een trefzekere intuïtie betreffende de actualiteit in het algemeen en de bijzondere positie van Vlaanderen in de internationale orgelcultuur in het bijzonder, zo op grensvlak tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland, verdient Orgelkunst kort en goed alle steun die een tijdschrift van dit type maar kan krijgen. [prof. dr. Hans Fidom - VU Amsterdam]

— Orgelkunst is het enige tijdschrift in Vlaanderen over de orgelcultuur dat een degelijk wetenschappelijk niveau van artikels presenteert op een toegankelijke manier, en dit o.m. door middel van de vlotte leesbaarheid en kwalitatieve illustraties. Er wordt gefocust op de Vlaamse orgelcultuur, zowel het erfgoed als het actuele muziekleven, maar ook de internationale orgelscène komt aan bod. Het pleit bovendien voor Orgelkunst dat het tijdschrift nieuwe media integreert, en dit op een professionele manier, zoals de opnames op CD en de website. Als musicoloog vind ik het ook belangrijk dat Orgelkunst een van de zeldzame platforms is in Vlaanderen waar jonge musicologen nog de kans krijgen hun onderzoeksresultaten te publiceren.
[dr. Johan Eeckeloo, bibliothecaris Koninklijk Conservatorium, departement Erasmushogeschool Brussel]

— Orgelkunst is een van de zeldzame Vlaamse muziektijdschriften en verdient alleen daarom al ondersteuning.
Sinds vele jaren brengt dit tijdschrift informatie op hoog niveau, waarbij zowel de professioneel als de amateur wordt aangesproken. Orgelkunst brengt niet alleen verslag over het heden en verleden van de orgelcultuur, maar zet actief aan tot gedegen onderzoek van het Vlaamse orgellandschap in al zijn aspecten. Ook de opnames die bij het tijdschrift verschijnen vullen een lacune. Bovendien is het tijdschrift goed geredigeerd en aantrekkelijk vormgegeven. Om al die redenen is Orgelkunst een niet te missen tijdschrift. 
[Jan Dewilde, bibliothecaris Bibliotheek Koninklijk Conservatorium, Artesis Hogeschool Antwerpen]

— Van bij de 1e uitgave in 1978 zijn we geabonneerd op Orgelkunst. Het tijdschrift is in de loop van de jaren positief geëvolueerd: hiervan getuigen de gevarieerde inhoud en de professionaliteit van de artikels, waarbij de wetenschappelijke waarde verhoogd wordt door systematische toevoeging van een bibliografisch apparaat. Ook de algemene presentatie oogt aantrekkelijk en verzorgd. Het tijdschrift beantwoordt ongetwijfeld aan een concrete behoefte binnen het veld, terwijl dank zij de vlotte schrijfstijl toch een breed publiek kan worden bereikt. Ik beveel het tijdschrift ieder jaar aan aan onze studenten.
[ dr. Roos Van Driessche, wetenschappelijk bibliothecaris Conservatorium Gent (BGc), Hogeschool Gent]

— Bij de onderwerpkeuze van Orgelkunst ligt de nadruk op de Vlaamse orgelcultuur, die ook buiten Vlaanderen geliefd en van betekenis is. Voor de promotie en het levend houden van de orgelcultuur in Vlaanderen is het tijdschrift van onschatbare waarde. Daarbij weet de redactie van het tijdschrift telkens te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en lezenswaardige artikelen. De fraaie vormgeving van het blad weerspiegelt en ondersteunt steeds de hoge inhoudelijke standaard. Om bovengenoemde redenen ontmoet Orgelkunst binnen de Nederlandse orgelwereld veel waardering; gekwalificeerde organologen uit Nederland publiceren dan ook graag en regelmatig in het blad.
[dr. Jan Smelik, hoofdredacteur 'Het Orgel' - NL.]

— Abonné de la première heure à "Orgelkunst" j'ai particulièrement apprécié le tournant pris par ce périodique dans les dernières années. La remarquable amélioration de la présentation correspond heureusement à une volonté de qualité au niveau rédactionnel. Chaque numéro contient plusieurs articles originaux, rédigés par des spécialistes reconnus. Lors de cette dernière année, une série de numéros consacrés à Aristide Cavaillé-Coll, constitue un apport important à une bibliographie pourtant déjà abondante.
Pour ma part, je n'hésite pas à déclarer que, ne se contentant pas d'être la meilleure revue spécialisée de Flandres et de Belgique, "Orgelkunst" fait partie des dix premiers journaux du monde consacrés à l'instrument. 
[Jean Ferrard, professeur honoraire d'orgue au Conservatoire royal de Bruxelles, Rédacteur du Magazine de l'Orgue - Brussel]

— The journal Orgelkunst is one of the most distinguished journals in the field.  Orgelkunst provides readers with a lively and varied collection of articles on an impressive array of topics relating to the organ, to organists, and to organ music. The journal is one of the most beautifully produced periodicals that one can find anywhere and it includes not only valuable information but photographs – often in color – and CD recordings designed to accompany articles.  The articles are accessible to readers from a number of countries (abstracts of articles are published in French and English).  Not surprisingly, Orgelkunst has an international readership.  As a scholar, I have found a large number of its articles extremely valuable in my research, especially in the last several years.  The publication in 2010 of my article, “Stormfantasieën voor het 19de-eeuwse orgel,” adapted from an article published in the USA in 2009, demonstrated to me the many outstanding qualities brought to the journal by Luk Bastiaens.  Not only did he provide readers of Orgelkunst with a lengthy text on Storm Fantasies for the organ but he provided new graphics to accompany the article that made it even more valuable (and managed to print the image of a painting depicting a storm, by Narcisse-Virgilio Diaz de la Peña, in full color).  It was a great honor for me to have an article published in Orgelkunst and I will long remember Mr. Bastiaens’s extraordinary contributions.  In his work on behalf of the journal, Mr. Bastiaens demonstrates again and again that he has not only expertise but imagination and vision.  Orgelkunst has established a reputation as one of the outstanding journals in the field.  It is an honor to send my congratulations to all those who have worked to establish Orgelkunst and to send best wishes to all concerned for the continued success of one of our most distinguished journals.
[William J. Peterson, Harry S. and Madge Rice Thatcher Professor of Music and College Organist, Pomona College Claremont, CA 91711 - USA]

­— Ik heb al een abonnement op Orgelkunst vanaf het eerste nummer. Ondanks de toen nog wat eenvoudige, sobere uitvoering (die een "Hollands" blad niet zou hebben misstaan) was het blad zeer verzorgd en telde het vele interessante artikelen die niet alleen de Vlaamse orgelkunst in de breedste zin des woord belichtten (dus niet alleen de instrumenten en hun historie, maar ook de muziek, de componisten en de spelers), maar ook de osmose tussen Vlaanderen en de omringende gebieden. Dankzij Orgelkunst werd Vlaanderen weer op de kaart gezet op orgelgebied. Was het aanvankelijk vooral de kunst rond het klassieke Vlaamse orgel die de aandacht kreeg, alweer lange tijd is de tijdgrens opgeschoven tot en met de 20ste (21ste) eeuw. Na de laatste "upgrade" van de opmaak enkele jaren terug is de presentatie van Orgelkunst nog aantrekkelijker geworden. De inhoud is nog altijd even boeiend. Het is opmerkelijk dat ondanks de rijkdom aan publicaties er nog steeds zoveel te ontdekken valt in de Vlaamse orgelcultuur. Het is ook belangrijk dat dit blad binnen het Nederlandse taalgebied wordt verspreid als tegenwicht tegen de (Noord-)Nederlandse orgelbladen die sterk protestants getint zijn.
[dr. Ton Van Eck - titulair-organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem en orgeladviseur aangesloten bij het College van Orgeladviseurs Nederland]

— Nous avons le plaisir dans le présent numéro, de parler un peu plus en détail de l'excellente revue trimestrielle flamande Orgelkunst (en néerlandais, avec résumés en anglais et français).
Cette publication est dans sa 31e année, une belle constance avec une qualité toujours dans la ligne ascendante. Longtemps rédigée par Kamiel D'Hooghe, qui en est même, sauf erreur, le fondateur et continue à être présent comme président d'honneur, elle a actuellement pour rédacteur en chef Luc Bastiaens.
Depuis quelques années, cette revue a adopté un format quelque peu hors normes (26 cm x 21 cm) très plaisant à voir, avec une couverture couleur, qui change chaque numéro. Il y a également quelques pages couleur à l'intérerieur, un luxe que tout le monde nu peut pas s'offrir! Chaque numéro comporte une cinquantaine de pages, imprimées normalement sur deux colonnes avec une ample marge pour des notes ou des illustrations.
Certains numéros sont même accompagnés d'un CD: le dernier en date (fin 2007) complétait un numéro presque monothématique sur les orgues à Louvain (Leuven), lequel présentait également une interview de Daniel Roth à l'occasion de ses 65 printemps.
Si l'on examine les numéros suivants, on trouve des articles toujours très fondés et bien illustrés sur des sujets aussi variés que Messiaen (2008/1) ou la musique d'orgue flamande au 20e siècle, sujet qui est développé sur plusieurs numéros. Il y a bien entendu des recensions, une revue de presse et des nouvelles sur la vie musicale en Belgiue. D'autres sujets évoquent Hugo Distler, ou encore des musiciens flamands peu connus dans nos contrées.
[dr. h.c. Guy Bovet, rédacteur en chef de La Tribune de l'Orgue - n° 60/4 (2008) - Zwitserland]

— It is difficult to sing the praises of Orgelkunst too highly. The beautiful format, elegant layout, and stunning photographic reproduction, are all superb—never exceeded and seldom equaled. Of recent universal interest were Stef Tuinstra’s article on Bach’s Passacaglia (December 2010), Laurent Plet’s “Klankeigenschappen van Cavaillé-Colls-orgels,” Paul Matagne’s “Cavaillé-Coll organ at Gesves,” and Louis Robilliard’s “Franz Liszt and the Organ.” (March 2011). Thank you from the organ’s readership for such a first-rate publication.
[Rollin Smith - Director of Publications Organ Historical Society - USA]

— Orgelkunst est une revue exceptionnelle dans l'Europe d'aujourd'hui. Les sujets qu'elle traite sont d'un grand intérêt, témoignant de la vie du patrimoine organistique, faisant état de débats et discussions autour de projets, dans un esprit d'ouverture et d'objectivité absolue. Elle est passionnante aussi pour ses articles de fonds sur les grandes figures passées et contemporaines de l'orgue,  organistes,  facteurs d'orgue, musicologues, historiens...etc.
De plus c'est une revue agréable à lire pour sa présentation soignée, la qualité de ses photos, et sa mise en page.
[Louis Robilliard, professeur honoraire d'orgue au Conservatoire National de Région de Lyon et organiste-titulaire du grand-orgue Cavaillé-Coll de Saint-François de Sales de Lyon - F]

— Lorsque Luk Bastiaens m'a demandé d'écrire un article sur Jean Langlais à l'occasion du centenaire de sa naissance, en 2007,  j'ignorais à peu près tout de la revue "Orgelkunst" dont il m'envoya un numéro afin que je me familiarise avec son style et son format. A la parution du numéro 1 de 2007 avec en couverture la photographie de mon mari, Jean Langlais, et, en pages 4 à 9 l'article commémoratif demandé, j'ai été extrêmement admirative et appréciative du soin (mise en page, choix des photos, graphisme, traduction d'un résumé du texte en anglais et en français) consacré par Luk Bastiaens à Jean Langlais; de plus, j'ai parcouru avec intérêt les deux autres articles inclus dans ce numéro, l'un écrit par mon vieil ami, hélas défunt à présent, Ewald Kooiman, et l'autre par Annelies Focquaert, remettant en cause de façon passionnante la personnalité de Jacques Lemmens, si important pour nous en France puisqu'il est supposé avoir formé Guilmant et Widor et donné ainsi naissance à l'école d'orgue française symphonique, bien que de mon point de vue, le véritable créateur de cette école soit un autre belge de génie, César Franck.
L'histoire organistique de la Belgique et de la France étant ainsi intimement mêlée au XIXe siècle puis au XXe siècle,  "Orgelkunst", de mon point de vue, s'affiche comme une des revues internationales d'orgue  parmi les plus intéressantes et musicologiquement référente en la matière.C'est donc avec conviction que j'accorde tout mon crédit à cette belle revue si importante pour la compréhension de la musique d'orgue et de l'orgue en général.
[dr. Marie-Louise Langlais, organiste et musicologue - Paris]

— In my opinion, Orgelkunst is at the very forefront of world organ periodicals.  It’s especially important for the role it plays in documenting and disseminating information on the history of Belgian organs, organ music, and organists.  I don’t believe any other magazine is doing that.  In addition, the magazine upholds a very high standard of quality in its articles and photographs and even in its appearance, which is certainly without equal among the organ periodicals that I know.
[ John Brock, Professor Emeritus of Music, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA]

— Ik ken “Orgelkunst” sinds zijn oprichting en ben van meet af aan abonnee geweest. In verband met enkele van mijn functies (zie onder), lees ik sinds vele jaren het overgrote deel van de orgeltijdschriften die er wereldwijd verschijnen. De ontwikkeling die “Orgelkunst” de afgelopen jaren (met name ongeveer de laatste vijf) heeft doorgemaakt, wil ik opmerkelijk noemen. Het is een volwaardig en veelzijdig tijdschrift geworden van hoge tot zeer hoge kwaliteit, niet alleen binnen het Nederlandse taalgebied, maar ook internationaal. Ik aarzel niet om “Orgelkunst” binnen het Nederlandse taalgebied momenteel het beste orgeltijdschrift te noemen, terwijl het internationaal gezien zeker ook bij de beste tien – of misschien zelfs bij de beste vijf – behoort. Daarbij komt nog de hoge kwaliteit van opmaak, afbeeldingen en druk. De inhoud is veelzijdig en richt zich vooral op belangwekkende, met de Vlaamse orgelkunst, orgelbouw en orgelgeschiedenis verbonden, onderwerpen, hetgeen ook de opgave van het tijdschrift is, maar het heeft ook (in bescheidener mate en dat is natuurlijk een gevolg van de omvang en het aantal nummers per jaar) aandacht voor belangrijke en/of interessante ontwikkelingen in het buitenland en signaleert dat op verschillende manieren voor zijn abonnees en lezers. Een probleem met Nederlandstalige tijdschriften is natuurlijk dat de lezerskring noodzakelijkerwijze beperkt moet blijven. Dankzij de publikatie van korte samenvattingen van de artikelen in zowel het Frans als het Engels kunnen buitenlandse lezers die het Nederlands niet machtig zijn zich toch snel een indruk vormen van de inhoud van het betreffende artikel. Zo vinden ook referenties naar belangrijke artikelen in “Orgelkunst” hun weg naar buitenlandse orgelmedia, waar ze gesignaleerd kunnen (en ook:) worden. Als voorbeeld noem ik hier de literatuurdatabank van de internationale vereniging “Gesellschaft der Orgelfreunde” met zetel in Duitsland <www.gdo.de/cgi-bin/bib.pl>. Bij doorzicht van de belangrijkste internationale orgeltijdschriften, die korte overzichten plaatsen van wat er in collega-tijdschriften te lezen is, komt men “Orgelkunst” dan ook regelmatig tegen.
[ Paul Peeters, hoofdredacteur van het Nederlandse tijdschrift “Het Orgel” (1983-1991), wetenschappelijk medewerker van het Göteborg Organ Art Center (GOArt) aan de Universiteit Göteborg <www.goart.gu.se> - Zweden]

— Zelf specialist op het gebied van de Franse orgelcultuur, ben ik gegrepen door de warme belangstelling in Orgelkunst voor dit onderwerp. België mag dichterbij Frankrijk liggen, de Nederlandse bladen zijn duidelijk meer op de oude c.q. noordelijke orgelkunst gericht. Vooral achtergrondartikelen lees ik graag, zoals o.a. een niet zo voor de hand liggend onderwerp als  'Lyon-Bruxelles: aller-retour' (2009) en over 'stormfantasieën in de 19de eeuw' (2010). In de afgelopen jaren ben ik enige keren uitgenodigd om artikelen te schrijven en kon daarbij rekenen op een uitstekende samenwerking (fotomateriaal, drukproeven etc.). Sterker nog: het leesaanbod van N.B. Franse tijdschriften in dezen blijft sterk achter op Orgelkunst. In dit jaar waarin het 200ste geboortejaar van de Franse orgelmaker Cavaillé-Coll wordt herdacht, is dit onderwerp door meerdere auteurs diepgravend en goed leesbaar behandeld. Ik wens Orgelkunst nog vele succesvolle jaargangen met boeiende artikelen toe.
[dr. René Verwer, organist-musicoloog - NL]